• Luật phá sản: Hơn nửa quy định gặp vướng

    Luật phá sản: Hơn nửa quy định gặp vướng

    Theo TAND Tối cao, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản cho thấy có tới 55 điều luật trên tổng số 95 điều luật của luật này gặp vướng mắc, bất cập, gây khó khăn cho việc giải quyết của các tòa...