• TỐNG ĐẠT

  TỐNG ĐẠT

  Tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai, Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa, các huyện, thị tại tỉnh Đồng Nai; Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Tòa án nhân dân thành phố, các huyện, thị tại tỉnh Đồng Nai.
 • LẬP VI BẰNG

  LẬP VI BẰNG

  Lập vi bằng làm chứng cứ, căn cứ để thực hiện các giao dịch khác theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức ..

 • XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

  XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

  Để làm cơ sở nộp đơn yêu cầu Thi hành án cho đương sự, Văn phòng Thừa Phát Lại Biên Hòa thực hiện việc xác minh điều kiện Thi hành án cho các Bản án, Quyết định do Tòa án và cơ quan Thi hành án các cấp ở tỉnh Đồng Nai ban hành đối với tất cả các loại tài sản cần xác minh cả trong và ngoài khu vực tỉnh Đồng Nai bao gồm: bất động sản, động sản....

 • THI HÀNH ÁN

  THI HÀNH ÁN

  Thừa Phát Lại được quyền trực tiếp tổ chức thi hành theo đơn yêu cầu của đương sự đối với các bản án, quyết định: