Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết cho thực hiện chế định thừa phát lại, chuẩn bị xây dựng Luật thừa phát lại.

Ngày 16-9, tại buổi họp cho ý kiến về báo cáo tổng kết việc tiếp tục thí điểm chế định thừa phát lại, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết thừa phát lại đã trở thành một nghề, một chế định bổ trợ tư pháp mới, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan tư pháp, được người dân và xã hội đón nhận. 

Đến nay tại 13 tỉnh, TP thực hiện thí điểm đã có 53 văn phòng thừa phát lại được thành lập (trong đó TP.HCM có 11 văn phòng, Hà Nội 8 văn phòng). 

Qua thảo luận, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với đề nghị của Chính phủ, chấm dứt thí điểm chế định thừa phát lại, đồng thời kiến nghị Quốc hội cho phép chính thức thực hiện chế định thừa phát lại tại các địa phương có nhu cầu và điều kiện, chuẩn bị xây dựng Luật thừa phát lại trình Quốc hội khóa XIV xem xét.

LÊ KIÊN

 

 

Tin tức & Sự kiện khác