1.  http://caselaw.vn/ban-an/mNnyBFLIKQ

 

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại di sản thừa kế;

 • Loại bản án: Phúc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC;

 • Số hiệu: 62/2014/DS-PT;

 • Ngày tuyên án: 24-03-2014;

 • ;Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 07/2013/DSST;

 • ;Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/08/2013;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Vợ chồng nguyên đơn nhờ bị đơn đứng tên mua nhà giùm;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Bác yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Hủy án sơ thẩm để xét xử lại;

 

2.  http://caselaw.vn/ban-an/gEqqDatN8I

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà;

 • Loại bản án: Sơ thẩm;

 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện;

 • Số hiệu: 424/2015/DS-ST;

 • Ngày tuyên án: 27-04-2015;

 • Ngày thụ lý:16/03/2010;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Gia đình nguyên đơn đi chữa bệnh ở nước ngoài, để nhà lại cho người giúp việc quản lý giùm;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Bị đơn và những người trong nhà phải giao nhà cho nguyên đơn;

 

3.  http://caselaw.vn/ban-an/eP6pnoyqEY 

 

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền;

 • Loại bản án: Sơ thẩm;

 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh;

 • Số hiệu: 1093/2014/DS-ST;

 • Ngày tuyên án: 16-09-2014;

 • Ngày thụ lý: 02/08/2010;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Gia đình nguyên đơn đi định cư ở nước ngoài ủy quyền lại cho gia đình bị đơn (em trai) quản lý căn nhà. Bị đơn sau đó đã bán lại căn nhà cho người khác và đang được thế chấp tại ngân hàng;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Phát mãi căn nhà trả tiền nợ cho ngân hàng, số tiền thừa trả lại cho nguyên đơn.;

 

4.  http://caselaw.vn/ban-an/VoSMGJ3yVh

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 22/2010/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 05-05-2010;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 430/2006/DSPT;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/10/2007;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn đi định cư ở nước ngoài, để cha mẹ lại cho anh em trong nhà chăm sóc. Biết tin cha mẹ chết không có di chúc, nguyên đơn yêu cầu chia thừa kế toàn bộ nhà đất;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơ;n

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm:  Sửa án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn;

 • Nội dung quyết định giám đốc thẩm: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại;

 

5.  http://caselaw.vn/ban-an/lvjJCXQqcW

 

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 11/2010/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 02-04-2010;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm:264/2006/DSPT;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/07/2006;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn ở nước ngoài nhiều lần chuyển ngoại tệ và vàng về VN để nhờ chị em họ mua nhà đất và đứng tên giùm;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về yêu cầu trả nhà đất, mà buộc bị đơn phải trả bằng giá trị nhà, đất;

 

6.  http://caselaw.vn/ban-an/tTNeHwHPx4

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 39/2008/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 22-12-2008;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 422/2005/PTDS;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/10/2005;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn là Việt kiều Pháp gửi tiền về Việt Nam để mua nhà;

 

7.  http://caselaw.vn/ban-an/m8vR9IXRj0

 

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 27/2010/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 08-07-2010;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 334/2006/DS-PT;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/08/2006;

 •  Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn là Việt kiều Hà Lan nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, bị đơn đã bán mảnh đất này cho người khác. Nguyên đơn yêu cầu hoàn trả giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn;

 • Nội dung quyết định giám đốc thẩm: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại;

 

8.  http://caselaw.vn/ban-an/Sv0ig6KdHA

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 56/2013/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 28-05-2013;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 64/2011/DS-PT;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/09/2011;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn ở nước ngoài về VN yêu cầu được chia phần di sản để lại của cha mẹ đã mất;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Giữ nguyên án sơ thẩm;

 • Nội dung quyết định giám đốc thẩm: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại;

 

9.  http://caselaw.vn/ban-an/cyG7qA4LvB

 

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi giá trị quyền sử dụng đất;

 • Loại bản án: Phúc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC;

 • Số hiệu: 150/2012/DS-PT;

 • Ngày tuyên án: 25-04-2012;

 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 39/2011/DS-ST;

 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/12/2011;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn nhờ em trai của chồng đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Khi về VN, nguyên đơn phát hiện bị đơn đã được cấp GCNQSDĐ và đang thế chấp mảnh đất này cho ngân hàng.Nay Nguyên đơn yêu cầu bị đơn hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Hủy án sơ thẩm để xét xử lại;

 

10.  http://caselaw.vn/ban-an/wUsGNCVDwf

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà;

 • Loại bản án: Phúc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC;

 • Số hiệu: 136/2012/DS-PT;

 • Ngày tuyên án: 10-04-2012;

 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1864/2011/DS-ST;

 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 19/10/2011;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn nhờ bị đơn đứng tên chủ quyền nhà thông qua hợp đồng tặng cho tài sản. Khi nguyên đơn về nước thì bị đơn không cho vào nhà.;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Giữ nguyên án sơ thẩm;

 

11.  http://caselaw.vn/ban-an/eXdgTZVoxU

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

 • Loại bản án: Phúc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC;

 • Số hiệu: 79/2012/DS-PT;

 • Ngày tuyên án: 13-01-2012;

 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 02/2011/DS-ST;

 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 22/06/2011;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn đi định cư ở nước ngoài nay về VN đòi lại di sản thừa kế của cha mẹ.;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận một phần phần yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Sửa án sơ thẩm;

 

12.  http://caselaw.vn/ban-an/q1NZaY5zGr

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thừa kế;

 • Loại bản án: Phúc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC;

 • Số hiệu: 77/2012/DS-PT;

 • Ngày tuyên án: 12-01-2012;

 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 04/2011/DS-ST;

 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 26/08/2011;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Năm 2000, Nguyên đơn từ Na Uy về VN tìm mua nhà để sinh sống tại quê hương nhưng tại thời điểm đó, Nguyên đơn không được phép sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Nguyên đơn đã nhờ cháu ruột đứng tên mua giùm nhưng khi Nguyên đơn về VN sinh sống nhưng Bị đơn không trả;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận toàn phần yêu cầu của nguyên đơn;

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Hủy án sơ thẩm để xét xử lại;

 

13.  http://caselaw.vn/ban-an/28nTFSNMI1

 

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại tài sản;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 38/2013/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 21-05-2013;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 463/2008/DSPT;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/11/2008;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn gửi tiền về VN cho bị đơn (em trai) đứng tên mua nhà giùm. Sau đó, bị đơn đã tặng căn nhà này cho con gái.;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn. Nguyên đơn được nhận lại giá trị quyền sử dụng đất

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Giữ nguyên án sơ thẩm;

 • Nội dung quyết định giám đốc thẩm: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại;

 

14.  http://caselaw.vn/ban-an/9g7GKKRTGY

 

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà;

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm;

 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC;

 • Số hiệu: 04/2013/DS-GĐT;

 • Ngày tuyên án: 11-01-2013;

 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 31/2009/DSPT;

 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 20/02/2009;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn gửi tiền về VN cho bị đơn (em gái) đứng tên mua nhà giùm. Sau đó, bị đơn đã chuyển nhượng căn nhà lại cho người khác và người nhận chuyển nhượng này đã được cấp GCNQSDĐ;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, công nhận quyền sở hữu nhà đất của nguyên đơn

 • Phán quyết của tòa Phúc thẩm: Đình chỉ xét xử phúc thẩm;

 • Nội dung quyết định giám đốc thẩm: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại;

 

15.  http://caselaw.vn/ban-an/RBpANnsO2z

 

 • Vụ việc, Vụ án: Yêu cầu hủy hợp đồng thế chấp tài sản;

 • Loại bản án: Sơ thẩm;

 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện;

 • Số hiệu: 164/2015/DS-ST;

 • Ngày tuyên án: 10-04-2015;

 • Ngày thụ lý: 09/10/2012;

 • Nội dung tranh chấp tóm lược: Nguyên đơn hồi hương từ Hoa Kỳ, nhờ bị đơn (cháu) đứng tên mua giùm mảnh đất và hoàn tất thủ tục. Người cháu này sau đó đã chuyển nhượng lại cho mẹ (em gái của nguyên đơn)  để đứng tên giùm. Tuy nhiên, khi nguyên đơn về nước và yêu cầu người em gái mình chuyển nhượng lại cho mình thì người này không đồng ý.;

 • Phán quyết của tòa Sơ thẩm: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, công nhận quyền sở hữu nhà đất của nguyên đơn.

Tin tức & Sự kiện khác